Nařízení eIDAS a bezpečné prostředky (QSCD) pro kvalifikovaný podpis

Nařízení Evropské komise stručně označované jako eIDAS přináší nejvýraznější změny v oblasti elektronického podpisu za poslední roky. Dopady jsou jak v oblasti legislativní, tak ryze praktické.

  N O V I N K A 
Gemalto nabízí HSM jednotku SafeNet Luna Network HSM 6 certifikovanou pro kvalifikované podpisy a kvalifikované pečetě
VÍCE ZDE

eIDAS - o co vlastně jde?

Pod zkráceným názvem eIDAS se skrývá nařízení EU č. 910/2014 s předlouhým názvem "o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES".
Vzhledem k tomu, že se jedná o nařízení EU, nikoli pouze o směrnici, jeho platnost v ČR nastala automaticky dnem platnosti nařízení, tj. 1. červencem 2016. Ve stručnosti můžeme říci, že eIDAS nahradil předchozí úpravu platnou v ČR vycházející ze Zákona o elektronickém podpisu (zák. č.227/2000 Sb.). Dopady nařízení eIDAS do české legislativy jsou upraveny tzv. adaptačním zákonem (zák. č. 297/2016 Sb.)

Pro hlubší seznámení s problematikou nařízení eIDAS a jeho praktických dopadů doporučujeme navštívit např. stránky Ministerstva vnitra ČR. Cenným zdrojem informací je také seriál věnovaný eIDAS v souvislostech, publikovaný na serveru Lupa.cz.

Koho se eIDAS týká a jak?

Méně významnou novinkou jsou změny v zažité terminologii a názvosloví dané eIDASem (viz odkazy výše).
Zásadní dopad má ovšem eIDAS na OVM (orgány veřejné moci), tedy zejména orgány státní správy a samosprávy. S účinností od 18.9.2018 jsou úředníci těchto orgánů povinni používat pro vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu bezpečné QSCD prostředky.

Vybíráme QSCD prostředek pro kvalifikovaný podpis

Pod pojmem QSCD bezpečný prostředek si můžeme představit čipovou kartu nebo USB token, který splňuje certifikační požadavky vyplývající z eIDAS (= označení QSCD).
QSCD prostředek pro kvalifikovaný podpis získá zájemce (zpravidla OVM) u některé z českých kvalifikovaných certifikačních autorit.
Aktuálně (09/2017) nabízí Gemalto QSCD zařízení certifikační autorita eIdentity, během podzimu 2017 je zařadí do své nabídky také Postsignum České pošty. Ministerstvo vnitra ČR vydalo 24.8.2017 kladné vyjádření k používání Gemalto QSCD zařízení v ČR.

V nabídce výrobce Gemalto / SafeNet naleznete aktuálně tyto QSCD prostředky:

  • autentizační USB token eToken 5110CC
  • čipová karta IDPrime MD 840
  • čipová karta IDPrime MD 841 (hybridní varianta karty MD 840 - karta kromě čipové části obsahuje také volitelný bezkontaktní čip určený např. pro vstupní systémy)
  • čipová karta IDPrime MD 3840 (duální varianta karty MD 840 - PKI funkcionalita je přístupná přes kontaktní i bezkontaktní rozhraní, což lze využít u mobilních zařízení s NFC

K čipovým kartám IDPrime MD nabízíme osvědčené modely USB čteček karet:

  • IDBridge CT30 (spolehlivý model používaný např. s elektronickými OP na Slovensku)
  • IDBridge CT40 (robustní typ vhodný pro náročnější provoz)
  • IDBridge CT710 (PINPAD čtečky s vysokou bezpečností vybavené vlastní klávesnicí pro zadání PINu)

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Použití obsahu těchto webových stránek je podmíněno souhlasem společnosti ASKON International.