Digitální podpis

Digitální podpis je proces, při kterém dojde k vytvoření hashe z datové zprávy a tento hash (délka závisí na použitém algoritmu, např. u funkce SHA-1 l=160bitů) je zašifrován privátní částí asymetrického klíče (ve většině případů algoritmus RSA). Podpis (zašifrovaný hash) je připojen ke zprávě. Verifikace podpisu probíhá u příjemce porovnáním hashe došlé zprávy a hashe, který se dešifruje z elektronického podpisu pomocí veřejné části asymetrického klíče použitého při podpisu.

Asymetrický klíč pro elektronický podpis je spojen s identitou uživatele nebo počítače pomocí certifikátu. Z něj lze vyčíst informace o uživateli, typu certifikátu, certifikační autoritě (CA), která jej vydala, kontaktní údaje a podobně.

Připojením digitálního podpisu zajistíte autenticitu (zjistíte, kdo podepsal), integritu (to, že dokument nebyl třetí stranou změněn či poškozen) a nepopiratelnost autorství dokumentu (podepsaný autor nemůže tvrdit, že s dokumentem nemá nic společného).

Zde najdete postup, jak podepisovat e-maily v aplikaci Microsoft Outlook.

Zde najdete postup, jak podepisovat e-maily v aplikaci Mozzila Thunderbird.

Podepisování dokumentů v MS Office (Word).


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Použití obsahu těchto webových stránek je podmíněno souhlasem společnosti ASKON International.